Urokliwe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny

   
 

Atrakcje turystyczne

Szlaki rowerowe zaprojektowano w formie pętli o długości ok. ponad 30 km.  Umożliwia to turyście powrót do miejsca, z którego wyruszył. Oznakowania zamieszczono na drzewach, słupach lub tabliczkach umieszczonych pod znakami drogowymi.

 

Rozlewisko morąskie to wspaniały dobrze zachowany ekosystem bagienny, bogaty w gatunki zwierząt i roślin wodno-błotnych. Obejmuje ono obszar 121,7 ha. Zostało uznane użytkiem ekologicznym z racji występowania w jego otoczeniu około 150 gatunków ptaków, w tym kilku unikalnych okazów w skali europejskiej (kania rdzawa, kania czarna, orlik krzykliwy, trzmielojad, błotniak zbożowy, orzeł bielik, krogulec i kobuz). Rokrocznie w okresie migracji zlatują na teren rozlewiska stada gęsi zbożowej, białoczelnej oraz gęgawej.

Jezioro to położone jest w odległości ok. 5 km od Hotelu Morąg od strony Bogaczewa  oraz ok. 14 km od strony Kretowin. Obszar jaki zajmuje jezioro to około 1260 ha. Na jeziorze znajduje się 19 wysp, z których największe to: Duża Wyspa, Mała Wyspa, Duchów, Kaczy Ostrów, Złota i inne. Rozciągłość jeziora z północy na południe wynosi prawie 10 km, natomiast szerokość jest zmienna i waha się od 150 m w części północnej do ponad 3 km w części środkowej na wysokości miejscowości Bogaczewo.

Jezioro Skiertąg zajmuje  powierzchnię  0,75 km² . Skiertąg przylega od północnego wschodu do Morąga. Do jeziora wpływa i wypływa rzeczka Drela, która bieg swój kończy w jeziorze Ruda Woda. Nad jeziorem Skiertąg utworzona została plaża miejska z boiskiem do siatkówki, dużym nowym molo oraz miejscem na ognisko. Plaża znajduje się około 200 metrów od stadionu miejskiego w Morągu, który znajduje się przy hotelu „Morąg”.

Morąg to przede wszystkim piękne położenie w sąsiedztwie jezior i bogata, prawie 700 letnia  historia miasta .  Liczne zabytki architektury są świadectwem na bogatą przeszłość.

W mieście znajdują się liczne, pochodzące z okresu średniowiecza zabytki. Ich poznanie umożliwia Miejski Szlak Turystyczny.

Niezwykle ciekawe są krajobrazy pobliskich  miejscowości wiejskich oraz zlokalizowane na ich terenie liczne zabytki noszące ślady dawnej świetności.

Bożęcin – pałac klasycystyczny z 1845 r, do 1945 własność rodziny Graeve. W pobliskim parku cmentarz rodzinny dawnych właścicieli. Obecnie majątek jest w posiadaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Chojnik – wieś założona w 1363 r. Barokowy kościół parafialny z XVIII w.
 

Wilczy Szaniec – to nazwa wojennej kwatery Hitlera. Znajduje się w lesie kętrzyńskim ( 8km na wschód od Kętrzyna). Na obszarze około 2.5 km2 zachowały się ruiny głównej kwatery Hitlera, zbudowanej w latach 1940-1944, według planów organizacji TODTA. Hitler przebywał tu od czerwca 1941 roku do listopada 1944. W okresie wojny zbudowano tu ponad 200 obiektów z żelbetonu i cegły, w tym siedem ciężkich bunkrów. Dzień 20 lipca 1944r to dzień nieudanego zamachu na Hitlera., który miał miejsce w Wiczym Szańcu.

Święta Lipka - "Perła" polskiego baroku - sławne sanktuarium Maryjne. Już od kilku wieków przyciągające rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski. Święta Lipka - to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Kościół stanął na miejscu rosnącej tu niegdyś lipy, która dała początek i nazwę miejscowości.

Ostróda jest- najstarszą miejscowością Pojezierza Mazurskiego, głównie o charakterze turystycznym, otoczoną dziesiątką jezior i kanałów wodnych. Jej piękne położenie, nad rzeka Drwęcą i dwoma jeziorami, z których jedno znajduje się w sercu miasta, otoczone przyrodą posiada swoisty rezerwat przyrody. Dla amatorów spacerów i wędrówek krajoznawczych przygotowano25 kilometrów tras turystycznych.

Mikołajki - miasteczko nazywane "perłą Mazur" leży w przesmyku pomiędzy dwoma wąskimi jeziorami rynnowymi: Mikołajskim i Tałty. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości dotyczą 1444 roku, kiedy była jeszcze wsią rybacką. Zainteresowanie zdobyło kilka lat po I wojnie światowej i od tego czasu Mikołajki są jednym z najpopularniejszych mazurskich ośrodków letniskowych. Jest to główne centrum żeglarzy, gdyż tędy przebiega główny szlak wodny z Rucianego-Nidy do Giżycka i Rynu. Nie brakuje tu hoteli, restauracji, barów, kiosków z pamiątkami ani sklepów ze srebrem i bursztynem.